Uddannelse

Uddannelse som Smed

Skole

1991
1. skoleophold på vejen mod at blive smed var ikke lige den mest lige vej. Jeg havde et ønske om at blive elektrikker, men i start 90'erne var der stort set ikke nogen lærepladser. Derfor valgte jeg at blive smed som jeg blev rigtig glad for.

Teknisk Skole, Vejlevej 150, 8700 Horsens

1992
På 2. skoleophold havde jeg fået arrangeret et lærepladsforløb, så derfor startede jeg på smedelinjen. I løbet af denne skoleperiode fik jeg dog besked om at den læreplads jeg havde fået arrangeret forsvandt igen.

Teknisk Skole, Vejlevej 150, 8700 Horsens

1993
På 3. skoleophold som jeg var på i september til midt november var super spændende fagligt. Men på det lærepladsmæssige var det lidt af en rutsjebanetur. Jeg havde været med til i løbet af foråret at melde min første læreplads konkurs da der var kommet en virksomhedstømmer ind i virksomheden. Min værkfører var dog så behjælpelig at hjælpe med at finde en ny læreplads. Det viste sig dog at virksomheden ikke var godkendt til at have lærlinge. Inden jeg sluttede på 3. skoleophold var jeg til samtale ved en virksomhed for at kunne starte der som lærling i den resterende periode af min læretid.

Teknisk Skole, Vejlevej 150, 8700 Horsens

1994
I efteråret '94 var jeg på 4. skoleperiode. Det var efter jeg i slutningen af 3. skoleperiode havde nogle udfordringer angående min læreplads. Det faldt dog på plads så jeg stratede på det nye sted om tirsdagen efter 3. skoleperiode og det gjorde at jeg fagligt udviklede mig mega meget ogsærligt inden for kvalitet, tegningsforståelse, svejsning og materialeforståelse.

Teknisk Skole, Vejlevej 150, 8700 Horsens

1995
Allerede i starten af 1995 var jeg på skole igen og den nye læreplads gjorde at jeg virkelig udviklede mig fagligt. Som en del af de opgaver jeg var en del af blev mine evner omkring styring af opgaver også udviklet. Særligt i forbindelse med opgaver jeg lavede sammen med en af de 'gamle' svende hvor vi skulle producere bjælker til en papirsmaskine og prototype til en mobil affaldsneddeler.

Teknisk Skole, Vejlevej 150, 8700 Horsens

1995
I slutningen af marts 1995 blev 6. skoleperiode startet. I forbindelse med denne skoleperiode skulle de sidste teoretiske emner gennemgås og der skulle gennemføres de opgaver der skulle bruges i forbindelse med svendeprøven.

Teknisk Skole, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Praktik

11-1992 - 06-1993
I november 1992 startede jeg som lærling efter 2 måneder hvor jeg startede som arbejdsmand. I perioden arbejdede jeg med at svejse staldinventar og være med på montageopgaver ude ved kunden. Der blev også lavet containere som indrettes til klimastalde for smågrise. Ved opbygning af disse blev der arbejdet med reperation af containeren, isætning af vinduer og døre, samt montage af inventar som blev produceret på værkstedet. I foråret 1993 blev virksomheden opkøbt, men det viste sig at det var en virksomhedstømmer og derfor var samtlige medarbejdere med til at melde Voervadsbro Staldinventar & Maskinfabrik ApS konkurs. Værkføren var dog behjælpelig med at jeg kom videre og jeg fik på den måde arrangeret at jeg fortsatte ved Davids Belysning.

Voervadsbro Staldinventar & Maskinfabrik ApS
Gudenåvej 47, 8660 Skanderborg

06-1993 - 09-1993
Efter min lidt ærgerlige start på min læretid, kom jeg godt i gang ved Davids Belysning. De opgaver jeg arbejdede med var svejsning af smedejernslamper og fremstilling af del til disse lamper. Da jeg efter meget kort tid skulle på skole, blev jeg kontaktet af skolens lærepladskoordinator som gjorde mig opmærksom på at Davids Belysninge ikke var godkendt til at uddanne smede. Jeg bad skolen om at få styr på dette sammen med virksomheden. Dette var dog ikke på plads inden skoleopholdet afsluttede, så derfor var jeg så heldig at jeg fik kontakt til Niro Separation ved hjælp af en faglærer på skolen.

Davids Belysning
Horsensvej 28, Gl. Rye, 8680 Ry

11-1993 - 12-1995
Efter mit skoleophold med slutning i november 1993 startede jeg ved Niro Separation for forhåbentlig at kunne færdiggøre min læretid og det lykkedes heldigvis. Jeg blev kastet ud i tegningslæsning og svejsning på et niveau som jeg ikke havde prøvet før. Jeg har været med til at lave transportsnegle til sukkerroefabrik, Opbygning og svejsning af affaldsneddelere. Jeg var også med til at lave bjælker til en papirsmaskine hvor der var temmelig store krav til rethed og derfor blev varmretning virkelig en kunst som jeg blev introduceret til. Jeg var også med til at opbygge en prototype af en mobil affaldsneddeler som sættevogn og ellers har jeg lavet både centrifuger og aksler til affaldsneddelere. Ved de første 2 lærepladser blev der kun anvendt almindelig MAG-svejsning (CO2), men ved Niro anvendte jeg både TIG-svejsning, MMA-svejsning (elektroder) og MAG-svejsning. MAG-svejsning er dog mere end bare en massiv tråd, for vi anvendte også rørtråd som ændrede materialeegenskaber og ydelse, samt også til svejsning i rustfrit stål.

Niro Separation A/S
Vejlevej 3-5, 8700 Horsens

Adgangskursus

01-2003 - 12-2003
Efter nogle år som smedesvend valgte jeg at læse videre til ingeniør. Men for at kunne komme igang med denne uddannelse skulle jeg sikre et vist niveau og dette gjorde jeg ved at deltage på adgangskursus på Ingeniørhøjskolen i Århus. Det blev et hårdt år med masser af timer i bøegerne og lektier. Men det var også en spændende tid hvor jeg blev opkvalificeret i Dansk, Matematik, Fysik, Kemi, Engelsk og Tysk. Efter de 2 semestre havde jeg opnået at have gennemført kurset og havde bestået alle mine eksamnier.

Ingeniørhøjskolen i Århus
Dalgas Avenue 2, 8000 Århus

Maskiningeniør

01-2004 - 12-2006
Efter jeg fik færdiggjort adgangskurset startede jeg på maskiningeniøruddannelsen ved Ingeniørhøjskolen i Århus. Vi startede mere end 30 på 1. semester og da der var gået ca. 2 uger var vi på ca. 20. Jeg tror der var nogen der blev overrasket over hvor højt et niveau der blev forlangt af os studerende. I løbet af de første 5 semestre fik vi en masse viden og teoretiske kundskaber inden for forskellige fag. Ud over de obligatoriske fag valgte jeg også flere valgfag for at få en så bred viden som muligt. På hvert semester blev der også udarbejdet et projekt som foregik i grupper og jeg deltog i følgende projekter i løbet af de 5 semestre.
 1. Multijusterbart håndtag
  • I dette projekt skulle vi udvikle er hjælpemiddel som kan hjælpe med at opnå en optimal arbejdsposition da et af vores fag var arbejdsmiljø.
 2. Varmeveksler
  • Her skulle vi udvikle en varmeveksler hvor vandet kan hæves med 30°C. Vi valgte at udvikle en concentrisk varmeveksler med en speciel kobling som gjorde det nemt at skille varmeveksleren ad eller tilpasse længden hvis der var behov for et større/mindre temperaturhævning.
 3. Højtryklagring af hydogen
  • På dette projekt blev vi meget interesseret i at udvikle en beholder til lagring af hydrogen ved højt tryk for anvendelse som brædstof i biler i stedet for benzin/diesel. Der var nogle krav om at der skulle kunne være energi til samme distance som ved traditionelle brædstoffer og være meget kompakt. Beholderen skulle også fremstilles af et materiale som kunne genanvendes.
 4. Snegletranportør
  • På dette projekt var der defineret at vi skulle lave en snegletranportør som vi skulle gennemregne og lave tegninger til som viste konstrkuktionens opbygning og dimensioner. Der skulle også foreligge beregning på forskllige dimensioneringer af kritiske komponenter.
 5. Samson TGX Gylletrailer
  • I dette projekt kom vi i kontakt med en dansk producent af udstyr til håndtering af gylle. De havde udviklet en Gylletrailer som der var nogle konstrkuktionsmæssige udfordringer med og dem ville de meget gerne om vi ville undersøge. Så vi fik iværksat en målekampagne med straingages på Gylletraileren og baseret på vores målinger udviklede vi en FEM/FEA beregningsmodel i ProEngineer
På mit 6. semester lavede jeg i samarbejde med en kammerat vores eksamensopgave. Vi lavede det som en fortsættelse af det projekt vi begge havde været med til på 5. semester hvor vi lavede målinger og beregningmodel på TGX Gylletrailer. I forbindelse med vores eksamensopgave lavede vi forskellige optimeringsforslag til at minske vægten på Gylletraileren samt styrke konstruktionen til at kunne klare de kræfter konstuktionen blev udsat for. Projektet kaldte vi Produktoptimering af TGX Gylletrailerchassis.

Ingeniørhøjskolen i Århus
Dalgas Avenue 2, 8000 Århus

Thermal Energy and Proces Engineer (TEPE)

01-2007 - 06-2008
Efter jeg færdiggjorde min uddannelse på Ingeniørhøjskolen i Århus valgte jeg at fortsætte på Aalborg Universitet med en Civilingeniøruddannelse specialiceret i termisk energi. På denne uddannelse steg det teoretiske niveau endnu et nøk og der skulle også udfærdiges et projekt hvert semester.
 1. Modellering af Vindmølle - Elektrolysesystem
  • Projektet gik ud på at lave en beregningsmodel af profilen af vinger til en vindmølle og prøve at lave et systemsom kan lagre elektriciteten til anvendelse på et senere tidspunkt. Vi valgte at kigge ind i muligheden for at lagre ved hjælp af elektrolyse.
 2. Backward facing step
  • På dette projekt skulle vi arbejde med måling af flow over et backward facing step og sammenholde vores målinger med flowberegninger ved hjælp af CFD-analyser. Formålet med projektet var om vi kunne se en sammenhæng mellem målinger og modelleringer og validere recirkulationszoner og nulhastighdspunkter.
 3. Experimental invetigation of heat transfer and fluidization in a bed of cement clinker
  • Dette projekt blev udarbejdet i samarbejde med FLSmidth R&D Center Dania hvor vi skulle prøve at lave nogle experimentielle måling af varmetranmissionkoefficienter af cementklinker og om varetranmissionskoefficienten ændredes alt efter om cementklinkerne var i det man kalder fixed bed eller i fluidized bed. Vi var så heldige at vi kunne anvende FLSmidths laboratoriefaciliteter på deres R&D center Dania.

Aalborg Universitet
Pontoppidanstrædet 101, 9000 Aalborg

08-2008 - 12-2008
Da jeg både havde en håndværksmæssig uddannelse og en færdig diplomingeniøruddannelse kunne jeg spring ingeniørpraktik over og gå direkte til mit masterprojekt. Jeg var så heldig at komme i kontakt til Babcock & Wilcox Vølund inden jeg skulle i gang med mit speciale og jeg fik igennem dem arragere at jeg kunne komme til Glostrup i deres R&D afdeling og arbejde over sommeren. Jeg fik aftale om at jeg kunne komme til Taiwan og være på en kundes kontor i Taipei. Selv projektet vedrørede et affaldsforbrændingsanlæg i Houli District hvor de oplevede problemer med at der opbyggedes slagger i siden af indfødningsristen og op igennem 1. træk af kedlen. Der blev ved hjælp af driftsdata på kedlen lavet en masse- & energibalance på kedlen som blev anvendt til validering af en CFD-model. Efter CFD-modellen var på plads blev den tilpasset så der kunne anbefales nogle optimeringsforslag så kedlen kan driftes med en større stabilitet og færre driftsstop.