Jobhistorik

Jobhistorik

Jul 1988 - Aug 1988
Klipning af stiklinger fra rødgran, citkagran og en smule eg. Jobbet foregik som et sommerferie job for unge under 18.
Søren Grene, Løvetvej 45, 8654 Bryrup
Jul 1989 - Aug 1989
Klipning af stiklinger fra rødgran, citkagran og en smule eg. Jobbet foregik som et sommerferie job for unge under 18.
Søren Grene, Løvetvej 45, 8654 Bryrup
Jul 1990 - Aug 1990
Klipning af stiklinger fra rødgran, citkagran og en smule eg og bøg. Jobbet foregik som et sommerferie job for unge under 18.
Søren Grene, Løvetvej 45, 8654 Bryrup
Jan 1996 - Mar 1998
Opbygning og svejsning af affaldsneddelere, centrifuger og papirsmaskiner.
Smed
Niro Seperation A/S, Vejlevej 3-5, 8700 Horsens
Mar 1998 - Okt 1998
Opbygning og svejsning af rustfrie centrifuger.
Smed
B. Rustfrit Stål A/S, Fuglevangsvej 58, 8700 Horsens
Okt 1998 - Nov 1998
Arbejdede med opbygning af bundrammer til kalkspredere. Ansættelsen blev afbrudt fra Bredals side efter én måned grundet vigende ordre.
Smed
Maskinfabrikken Bredal A/S, Overgårdsvej 19, 7120 Vejle Ø
Nov 1998 - Nov 1999
Produktion af kantine og vaskeri udstyr. Opsvejsning og slaglodning af metalkonstruktioner.
Smed
Ferro-Teknik ApS, Grimhøjvej 10, 8220 Brabrand
Nov 1999 - Jan 2003
Opbygning og svejsning af beholdere til industrielle køleanlæg. Arbejdet bestod i opbygning af standard og non-standard anlæg bestående af kondensatorer, fordamper og filterbeholder. Valsning af kobberrør/kobber-nikkelrør samt svejsning af rustfrie rør i beholdere. 7 svejsecertifikater.
Plade- & Konstruktionssmed
York Refrigeration A/S, Christian X's Vej 201, 8270 Højbjerg
Mar 2009 - Jan 2015
Ansvarlig for M&E software. Vedligehold af dokumentskabeloner. Test af eksternt beregningsmodul af fyrrum på affaldsanlæg i Thermoflex. Udarbejdelse af M&E balancer for tilbudsprojekter. Udvikling af værktøjer til beregning af brændsler til affaldsforbrænding. Oprettelse af energi- og tryktabsberegninger for brændselsudrustning. CFD-analyser af affaldsforbrændingskedler. Masse- & Energibalancer på komponentniveau. Detaljerede anlægsberegninger på anlæg i designfasen til understøttelse af procesdesign og udarbejdelse af garantital.
Energy System Engineer, Afdeling: Technology Design, Glostrup kontor.
Babcock & Wilcox Vølund A/S, Odinsvej 19, 2600 Glostrup
Feb 2015 - Oct 2017
Arbejde med termiske beregninger af kraftværksanlæg. Beregningerne dækker over implementering af røggaskondensering og luftbefugtning på affaldsforbrændingsanlæg. Konvertering af kraftværkskedel fra kul til halm. Implementering af absorptionsvarmepumpe i et fjernvarmesystem. Modelarbejdet er også anvendt til at lave beregninger i komplette systemer for at sikre trykpotentialet er korrekt. Arbejdet med processupport på Amagerværket af den daglige drift og fremlægge hvilke opgaver der bør projekteres. Assistere projektleder med forefaldende opgaver og udarbejde tidsplaner for revisioner på affaldsanlæg og kraftværksanlæg ved henholdsvis Fjernvarme Fyn og Amagerværket
Specialist Business Unit 9, Afdeling 1904
COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby
Nov 2017 - Maj 2022
Arbejdet er bestående i at implementere General Data Protection Regulation (GDPR) på skolerne i ESIS-samarbejdet. Sikre fremdrift på de forskellige skolers GDPR-projekter og rådgive om hvilke opgaver der skal fokuseres på. I arbejdet indgår også at udfærdigelse af skabeloner og politiker af forskellig art med henblik på at skolerne er compliant med GDPR. Implementering af digital awareness indenfor GDPR og Cyber-og Informationssikkerhed på flere af skolerne. Ud fra forskellige kontroller indenfor arbejdet med persondata udarbejdes der årsrapporter hvor skolernes status dokumenteres
Syddansk Erhvervsskole, Munkebjergvej 130, 5230 Odense
Erhervervskolerne IT-Samarbejde, Landbrugsvej 65, 5260 Odense
Maj 2022 - Sep 2023
Den primære opgave består i at opsætte elektronisk tidsregistrering ved kunder. I forbindelse med opsætningen opsætte ferie, feriefri og afspadsering, smat forskellige overenskomster. Hos nogle af kunderne er der øsnke om at kunde integrere til forskellige systemer. Ved nogle af de kunder jeg har konsulent har jeg defineret integration til AddSecure, WebTour, Envitrix og RenoWeb som er systemer der anvendes indenfor transportbranchen. Herudover har jeg lavet integrationer til jobregistreringer hvor joboplysningerne kommer fra eConomics, Uniconta eller C5. Ved mange af kundeopsætningerne skal de opsamlede tid sendes direkte til et lønsystem. Af de lønsystemer jeg har opsat integration til kan nævnes DataLøn, DanLøn, Proløn Zenegy og Intect.
Udover den kunderettede kontakt har jeg også været med til at teste den app der anvendes på de tablet der sælges med mulighed for at logge ind med en nøglebrik. Den seneste version har jeg bistået test af for at sikre optilmal driftssikkerhed ved kunden.
Implementeringskonsulent
SmartTID ApS, Østerbrogade 11, 7200 Grindsted
Sep 2023 - Present
Den primære opgave består i at opsætte elektronisk tidsregistrering ved kunder. I forbindelse med opsætningen opsætte ferie, feriefri og afspadsering, smat forskellige overenskomster. Hos nogle af kunderne er der øsnke om at kunde integrere til forskellige systemer. Ved nogle af de kunder jeg har konsulent har jeg defineret integration til AddSecure, WebTour, Envitrix og RenoWeb som er systemer der anvendes indenfor transportbranchen. Herudover har jeg lavet integrationer til jobregistreringer hvor joboplysningerne kommer fra eConomics, Uniconta eller C5. Ved mange af kundeopsætningerne skal de opsamlede tid sendes direkte til et lønsystem. Af de lønsystemer jeg har opsat integration til kan nævnes DataLøn, DanLøn, Proløn Zenegy og Intect.
Udover den kunderettede kontakt har jeg også været med til at teste den app der anvendes på de tablet der sælges med mulighed for at logge ind med en nøglebrik. Den seneste version har jeg bistået test af for at sikre optilmal driftssikkerhed ved kunden.
Implementeringskonsulent
SmartTID ApS - Part of Confirma Software,