Om

Hvem er jeg?

Hvem er jeg?


Siden jeg kan huske har jeg altid været intereseret i teknik og har været på dyreskuer hvor jeg altid skulle høre omkring de største og nyeste traktorer. Som 8-årig flyttede jeg sammen med familien på en gård og der boede jeg indtil jeg var cirke 20. Som 12-årig begyndte jeg at danse folkedans og som 18-årig startede jeg med at undervise folkedans. Jeg startede med at danse i den forening hovr min far var instruktør og dansede den første sæson med min mor. Den efterfølgende sæson havde jeg fået en af mine klassekammerater med og hende dansede jeg med i 4-5 år. Da jeg blev 18 begyndte jeg at danse i Tørring-Uldum Folkedansere og startede som instruktørføl her. Samtidig startede jeg med at undervise i Føvling-Hårup Folkedansere hvor jeg havde ansvaret for dansen. Siden jeg startede med folkedans har jeg været med på Rejseholdet, Danseben og Dansens Magi. Jeg har mødt rigtig mange af mine venner igennem folkedansen.

Jeg har efter min skolegang taget en uddannelse som smed og efterfølgende uddannet mig videre som ingeniør med speciale i termisk energi. Min livshistorie startede i august måned 1974 og der er flere år jeg kan huske tilbage på med glæde.

Folkedans som interesse

Jeg har siden 1986 dyrket folkedans på forskellige plan. Det være sig som danser i lokalforeninger eller på forskellige elitehold. Derudover har jeg siden 1992 været instruktør i forskellige foreninger.


Som danser er det fællesskabet der gør det folkedans super spændende, men også de mange forskellige danse og at de fra instruktør til instruktør har små forskelligheder. Det skal jo her siges at der er nedskrevet over 1000 danske folkedanse i perioden 1900 - 1930. Dansene er indsamlet rundt i hele Danmark og disse originaler ligger til grund for det beskrivelsesmateriale en instruktør bruger. Det er dog ikke altid det er fuldstændig præciseret hvordan en bestemt figur skal være og her er det instruktørens opgave at lave en fortolkning. Derfor bliver der små variationer af samme dans.

Uddannelse & Arbejde

Jeg er efter mit efterskoleophold gået i lære som smed. Det var egentlig min intention at jeg ville have været elektriker, men det var meget svært på dette tidspunkt at finde en læreplads inden for dette fag. Derfor faldt valget på smedefaget og det har jeg aldrig efterfølgende fortrudt. Jeg har inden for smedefaget haft mange rigtig spændende udfordringer. En af dem jeg altid tænker tilbage på er da jeg efter at have fået mit Svendebrev var ansvarlig for fremstiliing af rørbjælker til en Papirsmaskine. Jeg havde også en stor opgave sammen med en af de andre svende omkring opbygning af en sættevogn til en WR-6000 affaldsneddeler med motorrum og aflæsningsbånd.


På et tidspunkt I min karierer som smed kom jeg I den situation at der ikke på min arbejdsplads var behov for min arbejdskraft og valgte her at sadle om og starte på ingeniørstudiet. Dette har jeg ikke fortrudt da jeg her har fået udvidet min viden og igen oplever at jeg bliver arbejdsmæssig udfordret.

Copyright @ mestersvejseren.dk 2019