Slægtsforskning

Links til værktøjer til slægtsforskning

Slægststræ på MyHeritage   AOF - Kursus   Kirkebøger   Salldata - søgning   Family Search   Dansk Demografisk Database  

Undervisningsgang 05-10-2023

Konfirmerede drenge, 1814, Horne sogn, Salling herred, Svendborg Amt:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=456804&side=1

1814
Konfirmerede Drenge
Numero Konfirmandens navn og Opholdssted Forældrenes eller Husbondens, Plejeforældrenes Navn og Bopæl. Konfirmandens alder efter Dag og Datum Dom angående Kundskab og opførsel. Når og af hvem vaccineret. Hvor anført i det almindelige jævnførelses Register
1. Niels Jørgen, Dyreborg Husmand Jørgen Woxings Søn, Dyreborg 15 Kundskab: ug - Opførsel: g
2. Jørgen Hansen, Horne Snedker Hans Andersens Søn, Horne 14 Kundskab: g - Opførsel: g
3. Jacob Jensen, Horne Insidder Jens Nielsens Søn, Samme sted 15 Kundskab: g - Opførsel: g
4. Peder Clausen, Horne Claus Sunds Søn, Horne 14 Kundskab: tg - Opførsel: g
5. Laers Jørgensen, Horne Gårdmand Jørgen Christensens Søn, Samme Sted 14 Kundskab: tg - Opførsel: g
6. Niels Sørensen, Horne Gårdmand Søren Stages Søn, Samme Sted 14 Kundskab: tg - Opførsel: g
7. Niels Jørgen, Bøiden Husmand Jørgen Laersens Søn, Boid 15 Kundskab: tg - Opførsel: g
8. Claus Christophersen, Bjerne Husmand Christopher Bødkers Søn, Bjerne 15 Kundskab: tg - Opførsel: g

Konfirmerede drenge, 1830, Horne sogn, Salling herred, Svendborg Amt:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=456811&side=11

1830
Konfirmerede Drenge
Numero Konfirmandens navn og Opholdssted Forældrenes eller Husbondens, Plejeforældrenes Navn og Bopæl. Konfirmandens alder efter Dag og Datum Dom angående Kundskab og opførsel. Når og af hvem vaccineret. Hvor anført i det almindelige jævnførelses Register
9. Peder Hansen i Horne Insdsidder Hans Nielsen i Horne 14½ Kundskab: ug - Opførsel: g 1824 af Ortmann
10. Anders Jeppesen i Horne Indsidder Jeppe Hansen i Horne 14¾ Kundskab: g - Opførsel: g 1820 af Ortmann
11. Lars Pedersen i Bøjden Insidder Peder Nielsen i Bøjden 14½ Kundskab: g - Opførsel: g 1816 af Ortmann
12. Søren Madsen i Bøjden Insidder Mads Sørensen i Bjerne 14½ Kundskab: g - Opførsel: g 1822 af Ortmann
13. Jørgen Jeppesen i Horne 14 Kundskab: tg - Opførsel: g 1822 af Ortmann
14. Jørgen Sørensen i Horne Husmand Hans Hansen i Horne 14 Kundskab: tg - Opførsel: g 1820 af Holm
15. Lars Clausen Pedersen i Horne Insidder Marcus Diderich Pedersen i Horne 14 Kundskab: tg - Opførsel: g 1824 af Ortmann
16. Henrich Pedersen i Horne Peder Erichsen gibse mester i Horne 15½ Kundskab: tg - Opførsel: g 1824 af Ortmann

Undervisningsgang 26-10-2023

Spørgsmål til denne registrering i forhold til hvad der står

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17137319#178700,30314113

Jeg havde behov for hjælp til at læse denne tekst som er i de to sidste kolonner.
Ugift Karen Marie Nielsen af Neder Mølle, Ugift Anne Marie Rasmussen af Tofte, Arbejdsmand Ejner Sigvard Jensen af Ore, samt Tjenstekarl Rasmus Anton Peter Marius Rasmussen af Bogense.

Samtykke fra barnefaderen af 27/9-1927 til at barnet tillægges hans efternavn.
Barnets fødsel er indført i Ore sogns kirkebog den 7/11-1927 ifølge meddelelse fra Bogense fattigudvalg af 17/11-1927.

Fødte, 1813-1819 opslag 10 i HM, Horne sogn, Salling herred, Svendborg Amt:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=414393&side=10

Fødte Mandkjøn
Numero. Aar og Datum. Barnets fulde navn. Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme. Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Boepæl Faddernes navn, Stand og opholdssted. Hvor anført i det almindlige jævnførelses Register Anmærkninger.
1815
12. den 18. april Niels Hansen i kirken den 23. april Hans Nielsen og Karen Michelsdatter - Indsidder i Horne Kirkeballe Anna Pedersdatter - Anne Nielsdatter - Jørgen Larsen - Hans Sørensen - Lars Christensen
13. den 20. april Jørgen Jeppesen i kirken den 23. april Slegfred søn født i Horne af Moderen Anne Marie Andersdatter og Udlagt barnefader Jeppe Larsen, begge tyende på Hvedholm Gjertrud Marie Jensen Stuepige på Hvedholm - Karen Larsdatter - Niels Larsen - Rasmus Jensen - Hans Larsen
14. den 26. april Rasmus Andersen i kirken den 30. april Slegfred søn af moderen Karen Rasmusdatter i Horne og udlagt barenfader Ander Jørgensen Millinge i Bjerne Født i Horne Maren Larsdatter - Maren Pedersdatter - Mads Pedersen - Rasmus Sørensen - Lars Jørgensen Smed i Horne Nørreballe
15. den 8. Maj Christen Henrichsen i kirken den 15. Maj Henrik Nielsen og Karen Christensdatter Gårdfolk udflyttede af Horne Johanne Christensdatter - Kirsten Jørgensdatter - Rasmus Pedersen - Christen Christensen - Jørgen Larsen
16. den 16. Maj Jens Larsen i kirken den 21. Maj Larsd Christensen og Maren Jensdatter Gårdfolk i Bjerne Karen Jensdatter - Anne Christensdatter - Lars Larsen - Jørgen Christensen - Peder Nielsen
17. den 22. maj Jørgen Jørgensen xxx i kirken den 28. maj Jørgen Hansen Kei og Hustru Maren Jørgensdatter Gårdfolk i Horne Nørreballe Karen Rasmusdatter - Kirsten Hansdatter - Niels Andersen - Rasmus Jørgensen - Jørgen Sørensen
18. den 28. juni Niels Jørgensen i kirken den 2. juni Jørgen Andersen og Kirsten Andersdatter Gårdfolk udflyttede af Horne Kirsten Jørgensdatter - Maren Andersdatter - Niels Andersen - Jørgen Andersen - Hans Andersen
19. den 21. juli Søren Jensen i kirken den 23. juli Jens Jørgensen Banke og hustru Anne Hansdatter Indsidder på Bøjden Karen Pedersdatter - Hans Hansen - Hans Pedersen - Niels Hansen - Maren Sørensdatter - Maren Jeppesdatter
20. den 17. juli Niels Jørgensen i kirken den 23. juli Jørgen Nielsen og Karen Jørgensdatter Husfolk på Dyreborg Kirsten Larsdatter - Peder Nielsen - Hans Pedersen - Jørgen Nielsen - Stine Bankes - xxx Hansdatter

Undervisningsgang 09-11-2023

Fødte, 1813-1819 opslag 35 i HM, Horne sogn, Salling herred, Svendborg Amt:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=414393&side=35

Fødte Kvindekjøn
Numero. Aar og Datum. Barnets fulde navn. Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme. Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Boepæl Faddernes navn, Stand og opholdssted. Hvor anført i det almindlige jævnførelses Register Anmærkninger.
1815
28. den 22. september Andreas Hansen i kirken den 24. september Hans Andersen Munk og hustru Karen Pedersdatter Sidsel Andersdatter - Johanne Jørgensdatter - Christen Andersen - Rasmus Hansen - Peder Nielsen
28. den 30. september Anna Nielsdatter i kirken den 8. oktober Indsidder Niels Jacobsen og hustru Maren Rasmusdatter af (Horne) Maren Andersdatter - Mads Rasmussen - Niels Jeppesen - Hans Mortensen - Karen Hansdatter
29. den 9. oktober Bodil Mariane Hansdatter i kirken den 15. oktober Indsidder Hans Hansen Hytte og hustru Anne Margrethe Christensdatter på Dyreborg Abigale Rasmusdatter - Rasmus Hansen - Jens Nielsen - Jørgen Rasmussen - Kirsten Larsdatter
30. den 24. november Maren Jensdatter i kirken den 26. november Gårdmand Jens Jørgensen og hustru Karen Jensdatter - Bjerne kirsten Nielsdatter - Jørgen Pedersen - Jørgen Hansen - Hans Madsen - Johanne Jørgensdatter - Anne Jacobsdatter
24. den 25. september Anna Sørensdatter i kirken den 24. september Indsidder Søren Sørensen i Horne Vesterballe og hustru Anna Andersdatter Johanne Sørensdatter - Lars Knud Christen Christensen - Peder Larsen - Kirsten Andersdatter
25. den 5. oktober Karen Sørensdatter i kirken den 10. december Indsidder Søren Larsen og hustru Anna Jensdatter. Horne Johanne Madsdatter - Niels Larsen - Hans Johansen - Peder Nielsen - Karen Pedersdatter - Johanne Jørgensdatter
26. den 18. december Maren Larsdatter i kirken den 26. december Indsidder Lars Pedersen og hustru Karen Jørgensdatter i Bjerne Karen Jeppesdatter - Peder Pedersen - Anders Pedersen - Jørgen Jørgensen - Johanne Sørensdatter - Maren Sørensdatter
3. den 24. december Maria Kirstine Larsdatter i kirken den 31. december Indsidder Lars Rasmussen og hustru Johanne Jeppesdatter - i Horne Maren Hansdatter - Birthe Jensdatter - Anders Nielsen - Jeppe Hansen - Niels Michelsen